TRITHUCVN's Podcast

“Ông Trump đắc cử ĐCSTQ gặp đại họa, ông Trump thất cử ĐCSTQ càng thảm bại”

October 06, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
“Ông Trump đắc cử ĐCSTQ gặp đại họa, ông Trump thất cử ĐCSTQ càng thảm bại”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Ông Trump đắc cử ĐCSTQ gặp đại họa, ông Trump thất cử ĐCSTQ càng thảm bại”
Oct 06, 2020
William

Cách đây vài ngày, Tổng thống Trump và phu nhân bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và phải cách ly. Ông Viên Cung Di, một doanh nhân Hồng Kông, đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ trong hơn 3 tháng trong một chương trình gần nhất rằng, lần nhiễm virus này sẽ thay đổi tâm thái của ông Trump. Trước kia, Tổng thống Trump chờ đợi thời cơ để ra tay ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng hiện giờ sự băn khoăn này đã biến mất, có lẽ Tổng thống sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/ong-trump-dac-cu-dcstq-gap-dai-hoa-ong-trump-that-cu-dcstq-cang-tham-bai.html

Show Notes

Cách đây vài ngày, Tổng thống Trump và phu nhân bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và phải cách ly. Ông Viên Cung Di, một doanh nhân Hồng Kông, đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ trong hơn 3 tháng trong một chương trình gần nhất rằng, lần nhiễm virus này sẽ thay đổi tâm thái của ông Trump. Trước kia, Tổng thống Trump chờ đợi thời cơ để ra tay ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng hiện giờ sự băn khoăn này đã biến mất, có lẽ Tổng thống sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/ong-trump-dac-cu-dcstq-gap-dai-hoa-ong-trump-that-cu-dcstq-cang-tham-bai.html