TRITHUCVN's Podcast

Viên Cung Di: Ông Trump nhiễm virus có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ

October 05, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: Ông Trump nhiễm virus có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: Ông Trump nhiễm virus có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ
Oct 05, 2020
William

Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di đã bay đến Anh Quốc vài ngày trước, dự định ông sẽ kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì phá hoại “Tuyên bố chung Trung – Anh” tại tòa án Anh, hy vọng tòa án ra phán quyết “Tuyên bố chung” vô hiệu. Về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, ông tin rằng với tính cách của ông Trump, ông ấy có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ. Ngoài ra, ông Viên cũng cho biết, Chính phủ Anh không giống như Mỹ, vẫn còn ôm hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp Anh tại Hồng Kông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/ong-trump-nhiem-virus-co-the-se-day-nhanh-toc-do-tieu-diet-dcstq.html

Show Notes

Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di đã bay đến Anh Quốc vài ngày trước, dự định ông sẽ kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì phá hoại “Tuyên bố chung Trung – Anh” tại tòa án Anh, hy vọng tòa án ra phán quyết “Tuyên bố chung” vô hiệu. Về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, ông tin rằng với tính cách của ông Trump, ông ấy có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ĐCSTQ. Ngoài ra, ông Viên cũng cho biết, Chính phủ Anh không giống như Mỹ, vẫn còn ôm hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp Anh tại Hồng Kông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/ong-trump-nhiem-virus-co-the-se-day-nhanh-toc-do-tieu-diet-dcstq.html