TRITHUCVN's Podcast

Ông Pompeo: Cần đảm bảo thế kỷ tới không phải thế kỷ ĐCSTQ thống trị

October 04, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Ông Pompeo: Cần đảm bảo thế kỷ tới không phải thế kỷ ĐCSTQ thống trị
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Ông Pompeo: Cần đảm bảo thế kỷ tới không phải thế kỷ ĐCSTQ thống trị
Oct 04, 2020
William

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói về sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Ông giải thích rằng Hoa Kỳ đã chấm dứt “chính sách nhân nhượng” với Trung Quốc, đồng thời  bắt đầu các chiến thuật chống lại ĐCSTQ, bao gồm cả việc thành lập một liên minh toàn cầu để phản kích lại ĐCSTQ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ong-pompeo-can-dam-bao-the-ky-toi-khong-phai-the-ky-dcstq-thong-tri.html

Show Notes

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói về sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Ông giải thích rằng Hoa Kỳ đã chấm dứt “chính sách nhân nhượng” với Trung Quốc, đồng thời  bắt đầu các chiến thuật chống lại ĐCSTQ, bao gồm cả việc thành lập một liên minh toàn cầu để phản kích lại ĐCSTQ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ong-pompeo-can-dam-bao-the-ky-toi-khong-phai-the-ky-dcstq-thong-tri.html