TRITHUCVN's Podcast

TT Trump đăng video cảm ơn người dân Mỹ trước khi chuyển tới bệnh viện quân đội

October 03, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
TT Trump đăng video cảm ơn người dân Mỹ trước khi chuyển tới bệnh viện quân đội
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
TT Trump đăng video cảm ơn người dân Mỹ trước khi chuyển tới bệnh viện quân đội
Oct 03, 2020
William

Tổng thống Trump đã cảm ơn người dân Mỹ vì “sự ủng hộ to lớn” của họ và nói ông “đang rất khỏe” trong một video được ghi âm sẵn ông đăng lên Twitter hôm thứ Sáu 2/10 (giờ Mỹ) vào thời điểm ông đang được đưa tới Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed bằng trực thăng Marine One.
Mời xem bài viết tại link: https://trithucvn.org/the-gioi/tt-trump-dang-video-cam-on-nguoi-dan-my-truoc-khi-chuyen-toi-benh-vien-quan-doi.html

Show Notes

Tổng thống Trump đã cảm ơn người dân Mỹ vì “sự ủng hộ to lớn” của họ và nói ông “đang rất khỏe” trong một video được ghi âm sẵn ông đăng lên Twitter hôm thứ Sáu 2/10 (giờ Mỹ) vào thời điểm ông đang được đưa tới Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed bằng trực thăng Marine One.
Mời xem bài viết tại link: https://trithucvn.org/the-gioi/tt-trump-dang-video-cam-on-nguoi-dan-my-truoc-khi-chuyen-toi-benh-vien-quan-doi.html