TRITHUCVN's Podcast

Blogger 8x Trung Quốc công bố kế hoạch “hủy diệt loài người”

September 30, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Blogger 8x Trung Quốc công bố kế hoạch “hủy diệt loài người”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Blogger 8x Trung Quốc công bố kế hoạch “hủy diệt loài người”
Sep 30, 2020
William

Gần đây, một blogger nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thuộc thế hệ 8X đã công bố một kế hoạch giật gân “hủy diệt loài người”. Bài đăng song ngữ cả tiếng Trung và tiếng Anh này bị đông đảo cư dân mạng cho là “chống lại loài người”, còn blogger nổi tiếng tự xưng “quốc sư hoang dã” đã thực sự trở thành “quốc sư hủy diệt”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/blogger-8x-trung-quoc-cong-bo-ke-hoach-huy-diet-loai-nguoi.html

Show Notes

Gần đây, một blogger nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thuộc thế hệ 8X đã công bố một kế hoạch giật gân “hủy diệt loài người”. Bài đăng song ngữ cả tiếng Trung và tiếng Anh này bị đông đảo cư dân mạng cho là “chống lại loài người”, còn blogger nổi tiếng tự xưng “quốc sư hoang dã” đã thực sự trở thành “quốc sư hủy diệt”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/blogger-8x-trung-quoc-cong-bo-ke-hoach-huy-diet-loai-nguoi.html