TRITHUCVN's Podcast

ĐCSTQ còn tồn tại thì không thể tra ra nguồn gốc virus

September 29, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
ĐCSTQ còn tồn tại thì không thể tra ra nguồn gốc virus
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
ĐCSTQ còn tồn tại thì không thể tra ra nguồn gốc virus
Sep 29, 2020
William

Nhà virus học người Trung Quốc đang sống lưu vong tại Mỹ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), đã nhận lời phỏng vấn với CNN NEWS18 vào ngày 23/9 và chỉ ra rằng chừng nào chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn tồn tại, thì họ sẽ không thể nào tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán. Trong ngắn hạn, không nên mong đợi vắc-xin hiệu quả và khả năng miễn dịch cộng đồng. Cô cũng kêu gọi tất cả các quốc gia truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ về việc thả virus ra.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/li-meng-yan-khi-nao-dcstq-con-ton-tai-thi-khong-the-tra-ra-nguon-goc-virus.html

Show Notes

Nhà virus học người Trung Quốc đang sống lưu vong tại Mỹ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), đã nhận lời phỏng vấn với CNN NEWS18 vào ngày 23/9 và chỉ ra rằng chừng nào chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn tồn tại, thì họ sẽ không thể nào tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán. Trong ngắn hạn, không nên mong đợi vắc-xin hiệu quả và khả năng miễn dịch cộng đồng. Cô cũng kêu gọi tất cả các quốc gia truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ về việc thả virus ra.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/li-meng-yan-khi-nao-dcstq-con-ton-tai-thi-khong-the-tra-ra-nguon-goc-virus.html