TRITHUCVN's Podcast

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở New York là ổ gián điệp lớn

September 28, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở New York là ổ gián điệp lớn
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở New York là ổ gián điệp lớn
Sep 28, 2020
William

Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York đã trở thành một trung tâm điều phối chính cho các nỗ lực gián điệp của quốc gia Cộng sản, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với The New York Post sau khi một cảnh sát ở New York bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ngoai-truong-my-cao-buoc-lanh-su-quan-trung-quoc-o-new-york-la-o-gian-diep-lon.html

Show Notes

Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York đã trở thành một trung tâm điều phối chính cho các nỗ lực gián điệp của quốc gia Cộng sản, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với The New York Post sau khi một cảnh sát ở New York bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ngoai-truong-my-cao-buoc-lanh-su-quan-trung-quoc-o-new-york-la-o-gian-diep-lon.html