TRITHUCVN's Podcast

“Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ

September 28, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
“Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ
Sep 28, 2020
William

Đối phó với việc gần đây Trung Quốc bị Mỹ gây áp lực và vây chặn, ông Tập Cận Bình đã công bố video “phát biểu quan trọng” trong Hội đàm cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp 75 năm thành lập tổ chức này. Trong phát biểu, ông Tập ngầm lên án Mỹ, nói rằng “không thể cứ nắm tay của người nào to thì nghe theo người đó”. Ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc “chủ trì công đạo”. Phát biểu này bị nghi ngờ là đang “kể khổ”. Bên cạnh đó, ông lại đọc sai chữ trong bài phát biểu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/ke-kho-tai-lien-hiep-quoc-ong-tap-can-binh-lai-doc-sai-chu.html

Show Notes

Đối phó với việc gần đây Trung Quốc bị Mỹ gây áp lực và vây chặn, ông Tập Cận Bình đã công bố video “phát biểu quan trọng” trong Hội đàm cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp 75 năm thành lập tổ chức này. Trong phát biểu, ông Tập ngầm lên án Mỹ, nói rằng “không thể cứ nắm tay của người nào to thì nghe theo người đó”. Ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc “chủ trì công đạo”. Phát biểu này bị nghi ngờ là đang “kể khổ”. Bên cạnh đó, ông lại đọc sai chữ trong bài phát biểu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/ke-kho-tai-lien-hiep-quoc-ong-tap-can-binh-lai-doc-sai-chu.html