TRITHUCVN's Podcast

Mike Pompeo: ĐCSTQ muốn quản Thượng đế, biến ông Tập thành thần

September 26, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Mike Pompeo: ĐCSTQ muốn quản Thượng đế, biến ông Tập thành thần
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Mike Pompeo: ĐCSTQ muốn quản Thượng đế, biến ông Tập thành thần
Sep 26, 2020
William

Khi Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem xét lại thỏa thuận bổ nhiệm các giám mục Thiên Chúa giáo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài viết vạch trần vấn đề. Không thể có tự do tín ngưỡng tôn giáo dưới sự thống trị của ĐCSTQ, bởi vì họ muốn “khiến Chúa phải phục tùng đảng và đề cao Tập Cận Bình như một vị thần phi thường”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/mike-pompeo-dcstq-muon-quan-thuong-de-bien-ong-tap-thanh-than.html

Show Notes

Khi Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem xét lại thỏa thuận bổ nhiệm các giám mục Thiên Chúa giáo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài viết vạch trần vấn đề. Không thể có tự do tín ngưỡng tôn giáo dưới sự thống trị của ĐCSTQ, bởi vì họ muốn “khiến Chúa phải phục tùng đảng và đề cao Tập Cận Bình như một vị thần phi thường”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/mike-pompeo-dcstq-muon-quan-thuong-de-bien-ong-tap-thanh-than.html