TRITHUCVN's Podcast

Tỷ phú Mike Bloomberg chi 100 triệu USD để đánh bại Trump tại Florida

September 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Tỷ phú Mike Bloomberg chi 100 triệu USD để đánh bại Trump tại Florida
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Tỷ phú Mike Bloomberg chi 100 triệu USD để đánh bại Trump tại Florida
Sep 15, 2020
William

Trong số các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, Florida là bang chiếm nhiều phiếu đại cử tri nhất và sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tranh cử. Florida sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm qua thư, ngay từ ngày 24/9 tới. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ty-phu-mike-bloomberg-chi-100-trieu-usd-de-danh-bai-trump-tai-florida.html

Show Notes

Trong số các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, Florida là bang chiếm nhiều phiếu đại cử tri nhất và sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tranh cử. Florida sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm qua thư, ngay từ ngày 24/9 tới. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ty-phu-mike-bloomberg-chi-100-trieu-usd-de-danh-bai-trump-tai-florida.html