TRITHUCVN's Podcast

Ngày tận thế và sự kiện Đại Thẩm Phán trong hội họa phương Tây

September 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Ngày tận thế và sự kiện Đại Thẩm Phán trong hội họa phương Tây
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Ngày tận thế và sự kiện Đại Thẩm Phán trong hội họa phương Tây
Sep 15, 2020
William

Được miêu tả trong khắp các tác phẩm của thời kỳ Phục Hưng, sự kiện Đại Thẩm Phán khi ngày tận thế tới có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tín ngưỡng Cơ đốc giáo. Đây cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho các danh họa Phục Hưng, từ Fra Angelico, Hieronymus Bosch, cho đến Michelangelo.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tim-hieu-nghe-thuat-phuc-hung-ngay-tan-the-va-su-kien-dai-tham-phan.html

Show Notes

Được miêu tả trong khắp các tác phẩm của thời kỳ Phục Hưng, sự kiện Đại Thẩm Phán khi ngày tận thế tới có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tín ngưỡng Cơ đốc giáo. Đây cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho các danh họa Phục Hưng, từ Fra Angelico, Hieronymus Bosch, cho đến Michelangelo.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tim-hieu-nghe-thuat-phuc-hung-ngay-tan-the-va-su-kien-dai-tham-phan.html