TRITHUCVN's Podcast

Viện nghiên cứu Mỹ: Thế giới sẽ đối mặt với “Tháng 12 chết chóc”

September 13, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Viện nghiên cứu Mỹ: Thế giới sẽ đối mặt với “Tháng 12 chết chóc”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viện nghiên cứu Mỹ: Thế giới sẽ đối mặt với “Tháng 12 chết chóc”
Sep 13, 2020
William

Một báo cáo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Y Washington dự đoán, khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông, trong “Tháng 12 chết chóc”, virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) có thể sẽ cướp đi 30.000 sinh mạng trên toàn thế giới mỗi ngày.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/suc-khoe/vien-nghien-cuu-my-the-gioi-se-doi-mat-voi-thang-12-chet-choc.html

Show Notes

Một báo cáo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Y Washington dự đoán, khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông, trong “Tháng 12 chết chóc”, virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) có thể sẽ cướp đi 30.000 sinh mạng trên toàn thế giới mỗi ngày.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/suc-khoe/vien-nghien-cuu-my-the-gioi-se-doi-mat-voi-thang-12-chet-choc.html