TRITHUCVN's Podcast

Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc ‘đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ’

September 12, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc ‘đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ’
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc ‘đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ’
Sep 12, 2020
William

Chuyên gia phân tích về Trung Quốc Gordon Chang hôm thứ Hai (7/9) nói rằng Mỹ không nên làm giàu cho “một chế độ thù địch” mà “đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/chuyen-gia-canh-bao-trung-quoc-dang-co-cau-quan-doi-de-giet-nguoi-my.html

Show Notes

Chuyên gia phân tích về Trung Quốc Gordon Chang hôm thứ Hai (7/9) nói rằng Mỹ không nên làm giàu cho “một chế độ thù địch” mà “đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/chuyen-gia-canh-bao-trung-quoc-dang-co-cau-quan-doi-de-giet-nguoi-my.html