TRITHUCVN's Podcast

Bầu cử Mỹ: Nỗi ám ảnh deja vu của Đảng Dân chủ

September 12, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Bầu cử Mỹ: Nỗi ám ảnh deja vu của Đảng Dân chủ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Bầu cử Mỹ: Nỗi ám ảnh deja vu của Đảng Dân chủ
Sep 12, 2020
William

Cuộc bầu cử Mỹ chỉ còn hơn 50 ngày và Joe Biden dẫn điểm Donald Trump trên hầu hết mọi cuộc khảo sát. Nhưng treo trên đầu các chiến lược gia, các nhà hoạt động và vận động tranh cử của Đảng Dân chủ không gì ngoài một nỗi ám ảnh về điềm báo deja vu. Họ sợ kịch bản năm 2016 đang lặp lại. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/bau-cu-my-noi-am-anh-deja-vu-cua-dang-dan-chu.html

Show Notes

Cuộc bầu cử Mỹ chỉ còn hơn 50 ngày và Joe Biden dẫn điểm Donald Trump trên hầu hết mọi cuộc khảo sát. Nhưng treo trên đầu các chiến lược gia, các nhà hoạt động và vận động tranh cử của Đảng Dân chủ không gì ngoài một nỗi ám ảnh về điềm báo deja vu. Họ sợ kịch bản năm 2016 đang lặp lại. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/bau-cu-my-noi-am-anh-deja-vu-cua-dang-dan-chu.html