TRITHUCVN's Podcast

Cựu Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: Trump mà tôi biết

September 12, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Cựu Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: Trump mà tôi biết
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Cựu Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: Trump mà tôi biết
Sep 12, 2020
William

Ông Michael Anton, cựu phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, gần đây đã viết trên trang web “Sự vĩ đại của nước Mỹ” một bài báo có tựa đề “Trump mà tôi biết”. Trong đó, ông mô tả Tổng thống Trump mà ông biết trong công việc của mình và bác bỏ những tin đồn gần đây về việc ông Trump hạ thấp binh lính Mỹ thành “bồi bàn”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/cuu-phat-ngon-vien-hoi-dong-an-ninh-quoc-gia-my-trump-ma-toi-biet.html

Show Notes

Ông Michael Anton, cựu phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, gần đây đã viết trên trang web “Sự vĩ đại của nước Mỹ” một bài báo có tựa đề “Trump mà tôi biết”. Trong đó, ông mô tả Tổng thống Trump mà ông biết trong công việc của mình và bác bỏ những tin đồn gần đây về việc ông Trump hạ thấp binh lính Mỹ thành “bồi bàn”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/cuu-phat-ngon-vien-hoi-dong-an-ninh-quoc-gia-my-trump-ma-toi-biet.html