TRITHUCVN's Podcast

Khiêm nhường một phân, tôn quý vạn phần

September 11, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Khiêm nhường một phân, tôn quý vạn phần
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Khiêm nhường một phân, tôn quý vạn phần
Sep 11, 2020
William

Đức tính khiêm nhường khiến con người dẫu là làm người hay hành sự đều được người khác thấu hiểu và quan tâm, bản thân lại càng dễ thành công hơn. Có một vài câu chuyện rất đáng suy ngẫm về đức tính khiêm nhường thế này:

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/duc-tinh-khiem-nhuong-mot-phan-ton-quy-van-phan.html

Show Notes

Đức tính khiêm nhường khiến con người dẫu là làm người hay hành sự đều được người khác thấu hiểu và quan tâm, bản thân lại càng dễ thành công hơn. Có một vài câu chuyện rất đáng suy ngẫm về đức tính khiêm nhường thế này:

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/duc-tinh-khiem-nhuong-mot-phan-ton-quy-van-phan.html