TRITHUCVN's Podcast

“Liên minh luật sư vì Trump” chuẩn bị cho cuộc đấu pháp lý sau bầu cử

September 10, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
“Liên minh luật sư vì Trump” chuẩn bị cho cuộc đấu pháp lý sau bầu cử
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Liên minh luật sư vì Trump” chuẩn bị cho cuộc đấu pháp lý sau bầu cử
Sep 10, 2020
William

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump tuyên bố họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra kiện tụng sau bầu cử do bỏ phiếu qua thư có thể làm cho kết quả tháng 11 phức tạp. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/lien-minh-luat-su-vi-trump-chuan-bi-cho-cuoc-dau-phap-ly-sau-bau-cu.html

Show Notes

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump tuyên bố họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra kiện tụng sau bầu cử do bỏ phiếu qua thư có thể làm cho kết quả tháng 11 phức tạp. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/lien-minh-luat-su-vi-trump-chuan-bi-cho-cuoc-dau-phap-ly-sau-bau-cu.html