TRITHUCVN's Podcast

Đằng sau chính sách cứng rắn của Mỹ với ĐCSTQ là các cố vấn gốc Hoa

September 10, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Đằng sau chính sách cứng rắn của Mỹ với ĐCSTQ là các cố vấn gốc Hoa
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Đằng sau chính sách cứng rắn của Mỹ với ĐCSTQ là các cố vấn gốc Hoa
Sep 10, 2020
William

Những người như Miles Yu – cố vấn cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Mung Chiang – cố vấn về chính sách ngoại giao đã bị phương tiện truyền thông Đại lục công kích vì lập trường “chống Trung” của họ. Theo SCMP, việc bổ nhiệm một số cố vấn gốc Hoa có quan điểm cứng rắn với ĐCSTQ cho thấy chiến lược đối đầu rõ ràng của Washington với Bắc Kinh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/dang-sau-chinh-sach-cung-ran-cua-my-voi-trung-quoc-la-cac-co-van-goc-hoa.html

Show Notes

Những người như Miles Yu – cố vấn cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Mung Chiang – cố vấn về chính sách ngoại giao đã bị phương tiện truyền thông Đại lục công kích vì lập trường “chống Trung” của họ. Theo SCMP, việc bổ nhiệm một số cố vấn gốc Hoa có quan điểm cứng rắn với ĐCSTQ cho thấy chiến lược đối đầu rõ ràng của Washington với Bắc Kinh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/dang-sau-chinh-sach-cung-ran-cua-my-voi-trung-quoc-la-cac-co-van-goc-hoa.html