TRITHUCVN's Podcast

Quan hệ Mỹ – Trung: Cả trăm kênh liên lạc đã đóng băng

September 10, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Quan hệ Mỹ – Trung: Cả trăm kênh liên lạc đã đóng băng
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Quan hệ Mỹ – Trung: Cả trăm kênh liên lạc đã đóng băng
Sep 10, 2020
William

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Trump cho biết “trong một thời gian dài” ông đã không đối thoại với Trung Quốc, cũng không có hứng thú về chuyện này. Gần đây Truyền thông Mỹ chỉ ra quan hệ Mỹ – Trung đã giảm sút nghiêm trọng ở mọi cấp độ, đã đến mức đóng băng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/quan-he-my-trung-ca-tram-kenh-lien-lac-da-dong-bang.html

Show Notes

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Trump cho biết “trong một thời gian dài” ông đã không đối thoại với Trung Quốc, cũng không có hứng thú về chuyện này. Gần đây Truyền thông Mỹ chỉ ra quan hệ Mỹ – Trung đã giảm sút nghiêm trọng ở mọi cấp độ, đã đến mức đóng băng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/quan-he-my-trung-ca-tram-kenh-lien-lac-da-dong-bang.html