TRITHUCVN's Podcast

Luật sư TQ chạy trốn vào Đại sứ quán Mỹ như phim bom tấn Hollywood

September 09, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Luật sư TQ chạy trốn vào Đại sứ quán Mỹ như phim bom tấn Hollywood
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Luật sư TQ chạy trốn vào Đại sứ quán Mỹ như phim bom tấn Hollywood
Sep 09, 2020
William

Ông Trần Quang Thành, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc đã trốn đến Hoa Kỳ trong nhiều năm, gần đây đã được mời phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu của mình, ông đã ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì thái độ cứng rắn chống lại Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bày tỏ sự ủng hộ với việc ông Trump tái đắc cử. Một số Hoa kiều đã để lại những lời nhắn trên Internet, nói rằng ông Trần Quang Thành đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc khi ông Obama nắm quyền, vậy nên phải ủng hộ Đảng Dân chủ. Vậy vì sao ông Trần Quang Thành lại ủng hộ đảng Cộng hòa Trump? Điều gì đã xảy ra khi ông chạy trốn khỏi Trung Quốc? Ông Obama đã làm gì? Câu chuyện thực sự đằng sau đó là gì? Phóng viên Vision Times đã phỏng vấn luật sư Trần Quang Thành về việc này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/luat-su-tq-chay-tron-vao-dai-su-quan-my-nhu-phim-bom-tan-hollywood.html

Show Notes

Ông Trần Quang Thành, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc đã trốn đến Hoa Kỳ trong nhiều năm, gần đây đã được mời phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu của mình, ông đã ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì thái độ cứng rắn chống lại Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bày tỏ sự ủng hộ với việc ông Trump tái đắc cử. Một số Hoa kiều đã để lại những lời nhắn trên Internet, nói rằng ông Trần Quang Thành đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc khi ông Obama nắm quyền, vậy nên phải ủng hộ Đảng Dân chủ. Vậy vì sao ông Trần Quang Thành lại ủng hộ đảng Cộng hòa Trump? Điều gì đã xảy ra khi ông chạy trốn khỏi Trung Quốc? Ông Obama đã làm gì? Câu chuyện thực sự đằng sau đó là gì? Phóng viên Vision Times đã phỏng vấn luật sư Trần Quang Thành về việc này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/luat-su-tq-chay-tron-vao-dai-su-quan-my-nhu-phim-bom-tan-hollywood.html