TRITHUCVN's Podcast

Apple, Samsung dịch chuyển sản xuất, Ấn Độ phất lên như “đại công xưởng mới”

September 09, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Apple, Samsung dịch chuyển sản xuất, Ấn Độ phất lên như “đại công xưởng mới”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Apple, Samsung dịch chuyển sản xuất, Ấn Độ phất lên như “đại công xưởng mới”
Sep 09, 2020
William

Thực tế tàn khốc trong đại dịch viêm phổi đã khiến các công ty lớn trên thế giới nhận ra, để đảm bảo an toàn, không có cách nào khác là tránh xa Trung Quốc và tìm một miền đất an lạc mới. Apple đã chuyển 8 nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Samsung cũng đã dịch chuyển dây chuyền sản xuất sang nước này. Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ Prasad tuyên bố, Ấn Độ đang nổi lên như một “đại công xưởng mới” và một nền kinh tế lớn trên thế giới, sẽ trở thành một lực lượng tích cực hỗ trợ cho nền kinh tế toàn cầu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/apple-samsung-dich-chuyen-san-xuat-an-do-phat-len-nhu-dai-cong-xuong-moi.html

Show Notes

Thực tế tàn khốc trong đại dịch viêm phổi đã khiến các công ty lớn trên thế giới nhận ra, để đảm bảo an toàn, không có cách nào khác là tránh xa Trung Quốc và tìm một miền đất an lạc mới. Apple đã chuyển 8 nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Samsung cũng đã dịch chuyển dây chuyền sản xuất sang nước này. Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ Prasad tuyên bố, Ấn Độ đang nổi lên như một “đại công xưởng mới” và một nền kinh tế lớn trên thế giới, sẽ trở thành một lực lượng tích cực hỗ trợ cho nền kinh tế toàn cầu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/apple-samsung-dich-chuyen-san-xuat-an-do-phat-len-nhu-dai-cong-xuong-moi.html