TRITHUCVN's Podcast

Một di sản đang dần qua: Vì sao ông Shinzo Abe từ chức?

September 07, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Một di sản đang dần qua: Vì sao ông Shinzo Abe từ chức?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Một di sản đang dần qua: Vì sao ông Shinzo Abe từ chức?
Sep 07, 2020
William

“Tôi không thể làm rũ bỏ cái cảm giác áy náy rằng tôi nên làm thêm một chút,” Thủ tướng Shinzo Abe nói tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu khi ông thông báo từ chức vì căn bệnh tiêu hoá đã quấy rầy ông trong thời gian dài. Chỉ còn hơn một năm nữa là nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do đương quyền của ông sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng. Vậy bản chất của cảm giác áy náy đã dẫn đến việc ông từ chức sớm chính xác là gì?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/mot-di-san-dang-dan-qua-vi-sao-ong-shinzo-abe-tu-chuc.html

Show Notes

“Tôi không thể làm rũ bỏ cái cảm giác áy náy rằng tôi nên làm thêm một chút,” Thủ tướng Shinzo Abe nói tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu khi ông thông báo từ chức vì căn bệnh tiêu hoá đã quấy rầy ông trong thời gian dài. Chỉ còn hơn một năm nữa là nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do đương quyền của ông sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng. Vậy bản chất của cảm giác áy náy đã dẫn đến việc ông từ chức sớm chính xác là gì?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/mot-di-san-dang-dan-qua-vi-sao-ong-shinzo-abe-tu-chuc.html