TRITHUCVN's Podcast

Mỹ muốn lập liên minh tương tự như NATO với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc

September 05, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Mỹ muốn lập liên minh tương tự như NATO với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Mỹ muốn lập liên minh tương tự như NATO với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc
Sep 05, 2020
William

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31/8, Washington đang đặt mục tiêu chính thức hóa mối quan hệ quốc phòng tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, trở thành một liên minh tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chống lại thách thức từ Trung Quốc. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gợi ý rằng Washington muốn thấy cả Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand cuối cùng sẽ tham gia một phiên bản mở rộng của liên minh này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/my-muon-lap-lien-minh-tuong-tu-nhu-nato-voi-an-do-nhat-ban-va-uc.html

Show Notes

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31/8, Washington đang đặt mục tiêu chính thức hóa mối quan hệ quốc phòng tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, trở thành một liên minh tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chống lại thách thức từ Trung Quốc. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gợi ý rằng Washington muốn thấy cả Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand cuối cùng sẽ tham gia một phiên bản mở rộng của liên minh này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/my-muon-lap-lien-minh-tuong-tu-nhu-nato-voi-an-do-nhat-ban-va-uc.html