TRITHUCVN's Podcast

Viện nghiên cứu Úc phân tích thủ đoạn “ngoại giao uy hiếp” của ĐCSTQ

September 05, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Viện nghiên cứu Úc phân tích thủ đoạn “ngoại giao uy hiếp” của ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viện nghiên cứu Úc phân tích thủ đoạn “ngoại giao uy hiếp” của ĐCSTQ
Sep 05, 2020
William

Trong lúc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chống bán phá giá và điều tra chống trợ cấp đối với rượu vang Úc, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Úc (ASPI) đã công bố báo cáo điều tra có tên “Ngoại giao uy hiếp của ĐCSTQ”. Nội dung tiết lộ ĐCSTQ trong 10 năm qua liên tiếp nâng cấp thủ đoạn “ngoại giao uy hiếp”, buộc các nước dân chủ và công ty đa quốc gia khuất phục theo ý muốn của mình. Đồng thời, báo cáo cũng kêu gọi quốc tế liên thủ, cùng phản kích lại “ngoại giao uy hiếp” (Coercive Diplomacy) này. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/vien-nghien-cuu-uc-phan-tich-thu-doan-ngoai-giao-uy-hiep-cua-dcstq.html

Show Notes

Trong lúc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chống bán phá giá và điều tra chống trợ cấp đối với rượu vang Úc, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Úc (ASPI) đã công bố báo cáo điều tra có tên “Ngoại giao uy hiếp của ĐCSTQ”. Nội dung tiết lộ ĐCSTQ trong 10 năm qua liên tiếp nâng cấp thủ đoạn “ngoại giao uy hiếp”, buộc các nước dân chủ và công ty đa quốc gia khuất phục theo ý muốn của mình. Đồng thời, báo cáo cũng kêu gọi quốc tế liên thủ, cùng phản kích lại “ngoại giao uy hiếp” (Coercive Diplomacy) này. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/vien-nghien-cuu-uc-phan-tich-thu-doan-ngoai-giao-uy-hiep-cua-dcstq.html