TRITHUCVN's Podcast

Bí quyết tạo phúc cho nhiều đời sau của cổ nhân

September 03, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Bí quyết tạo phúc cho nhiều đời sau của cổ nhân
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Bí quyết tạo phúc cho nhiều đời sau của cổ nhân
Sep 03, 2020
William

Có lẽ hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn để lại những điều tốt đẹp nhất của đời mình cho con cái. Nhiều người vì muốn con có điều kiện sinh sống khá giả, sung túc, nên thường để lại cho con tài sản mà cả đời họ làm ra. Nhưng những người đạo hạnh thời xưa trong việc tạo phúc cho con lại không có quan niệm như vậy.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/truyen-thong/bi-quyet-tao-phuc-cho-nhieu-doi-sau-cua-co-nhan.html

Show Notes

Có lẽ hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn để lại những điều tốt đẹp nhất của đời mình cho con cái. Nhiều người vì muốn con có điều kiện sinh sống khá giả, sung túc, nên thường để lại cho con tài sản mà cả đời họ làm ra. Nhưng những người đạo hạnh thời xưa trong việc tạo phúc cho con lại không có quan niệm như vậy.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/truyen-thong/bi-quyet-tao-phuc-cho-nhieu-doi-sau-cua-co-nhan.html