TRITHUCVN's Podcast

Đập Tam Hiệp trảm đứt long mạch Trung Hoa

July 30, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Đập Tam Hiệp trảm đứt long mạch Trung Hoa
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Đập Tam Hiệp trảm đứt long mạch Trung Hoa
Jul 30, 2020
William

Sang tháng Bảy, các trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Với sự xuất hiện của mùa lũ trên sông Trường Giang, 26 tỉnh phía Nam cũng sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa lũ lụt lớn hơn. Một yếu tố nữa làm cho vấn đề càng thêm trầm trọng là đập Tam Hiệp giờ đây giống như một  “quả bom hẹn giờ”, đang đếm ngược đến giờ phút sụp đổ. Theo dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc được chuyên gia thủy lợi nước Đức, ông Vương Duy Lạc trích dẫn, thậm chí còn có 80.000 “quả bom hẹn giờ” như vậy được đặt trên các nhánh sông còn lại khắp Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/dap-tam-hiep-tram-dut-long-mach-trung-hoa.html

Show Notes

Sang tháng Bảy, các trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Với sự xuất hiện của mùa lũ trên sông Trường Giang, 26 tỉnh phía Nam cũng sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa lũ lụt lớn hơn. Một yếu tố nữa làm cho vấn đề càng thêm trầm trọng là đập Tam Hiệp giờ đây giống như một  “quả bom hẹn giờ”, đang đếm ngược đến giờ phút sụp đổ. Theo dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc được chuyên gia thủy lợi nước Đức, ông Vương Duy Lạc trích dẫn, thậm chí còn có 80.000 “quả bom hẹn giờ” như vậy được đặt trên các nhánh sông còn lại khắp Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/dap-tam-hiep-tram-dut-long-mach-trung-hoa.html