TRITHUCVN's Podcast

Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu về vấn đề Pháp Luân Công

July 29, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu về vấn đề Pháp Luân Công
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu về vấn đề Pháp Luân Công
Jul 29, 2020
William

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi trong vài tháng qua, và càng trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây. Vào ngày 20/7, Chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc đối đầu trực diện về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vở kịch đã lên đến cao trào.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/hoa-ky-va-trung-quoc-doi-dau-ve-van-de-phap-luan-cong.html

Show Notes

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi trong vài tháng qua, và càng trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây. Vào ngày 20/7, Chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc đối đầu trực diện về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vở kịch đã lên đến cao trào.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/hoa-ky-va-trung-quoc-doi-dau-ve-van-de-phap-luan-cong.html