TRITHUCVN's Podcast

Mỹ Trung đóng cửa LSQ của nhau, tiếp theo là gì?

July 28, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Mỹ Trung đóng cửa LSQ của nhau, tiếp theo là gì?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Mỹ Trung đóng cửa LSQ của nhau, tiếp theo là gì?
Jul 28, 2020
William

Những ngày qua, mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở thành một sự kiện nóng được cả thế giới quan tâm. Sau khi Mỹ tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán (LSQ) Trung Quốc tại Houston, Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng cách tuyên bố đóng cửa LSQ Mỹ tại Thành Đô. 

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và quan hệ Mỹ – Trung sẽ đi về đâu? Vision Times đã có buổi phỏng vấn tiến sĩ Tạ Điền (Xie Tian) của Trường Kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ.

Xem thêm bài viết tại link: https://trithucvn.org/trung-quoc/my-trung-dong-cua-lsq-cua-nhau-tiep-theo-la-gi.html

Show Notes

Những ngày qua, mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở thành một sự kiện nóng được cả thế giới quan tâm. Sau khi Mỹ tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán (LSQ) Trung Quốc tại Houston, Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng cách tuyên bố đóng cửa LSQ Mỹ tại Thành Đô. 

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và quan hệ Mỹ – Trung sẽ đi về đâu? Vision Times đã có buổi phỏng vấn tiến sĩ Tạ Điền (Xie Tian) của Trường Kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ.

Xem thêm bài viết tại link: https://trithucvn.org/trung-quoc/my-trung-dong-cua-lsq-cua-nhau-tiep-theo-la-gi.html