TRITHUCVN's Podcast

SCMP: Bắc Kinh cố gắng xoa dịu căng thẳng với Việt Nam ở biển Đông

July 24, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
SCMP: Bắc Kinh cố gắng xoa dịu căng thẳng với Việt Nam ở biển Đông
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
SCMP: Bắc Kinh cố gắng xoa dịu căng thẳng với Việt Nam ở biển Đông
Jul 24, 2020
William

Bắc Kinh đang thận trọng trong mối quan hệ với Việt Nam sau khi Mỹ tuyên bố lập trường cứng rắn về tranh chấp biển Đông, bác bỏ hầu hầu hết các yêu sách của Trung Quốc trên tuyến đường biển chiến lược tại khu vực tranh chấp này, theo SCMP.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/scmp-bac-kinh-co-gang-xoa-diu-cang-thang-voi-viet-nam-o-bien-dong.html

Show Notes

Bắc Kinh đang thận trọng trong mối quan hệ với Việt Nam sau khi Mỹ tuyên bố lập trường cứng rắn về tranh chấp biển Đông, bác bỏ hầu hầu hết các yêu sách của Trung Quốc trên tuyến đường biển chiến lược tại khu vực tranh chấp này, theo SCMP.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/scmp-bac-kinh-co-gang-xoa-diu-cang-thang-voi-viet-nam-o-bien-dong.html