TRITHUCVN's Podcast

Hơn 600 nghị sĩ thế giới yêu cầu Bắc Kinh ‘lập tức ngừng’ bức hại Pháp Luân Công

July 24, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Hơn 600 nghị sĩ thế giới yêu cầu Bắc Kinh ‘lập tức ngừng’ bức hại Pháp Luân Công
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Hơn 600 nghị sĩ thế giới yêu cầu Bắc Kinh ‘lập tức ngừng’ bức hại Pháp Luân Công
Jul 24, 2020
William

Hơn 600 nhà lập pháp đương nhiệm và về hưu từ 30 quốc gia trên khắp thế giới đã cùng ký tên vào một tuyên bố chung kêu gọi chế độ Trung Quốc phải chấm dứt thù địch Pháp Luân Công. Tuyên bố nhấn mạnh rằng chiến dịch bức hại đã kéo dài 21 năm này là một trong những chiến dịch “khắc nghiệt” nhất chống lại một nhóm đức tin trong lịch sử hiện đại.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/hon-600-nghi-si-the-gioi-yeu-cau-bac-kinh-ngung-lap-tuc-buc-hai-phap-luan-cong.html

Show Notes

Hơn 600 nhà lập pháp đương nhiệm và về hưu từ 30 quốc gia trên khắp thế giới đã cùng ký tên vào một tuyên bố chung kêu gọi chế độ Trung Quốc phải chấm dứt thù địch Pháp Luân Công. Tuyên bố nhấn mạnh rằng chiến dịch bức hại đã kéo dài 21 năm này là một trong những chiến dịch “khắc nghiệt” nhất chống lại một nhóm đức tin trong lịch sử hiện đại.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/hon-600-nghi-si-the-gioi-yeu-cau-bac-kinh-ngung-lap-tuc-buc-hai-phap-luan-cong.html