TRITHUCVN's Podcast

Liên minh nghị sĩ 8 nước kêu gọi chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công

July 23, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Liên minh nghị sĩ 8 nước kêu gọi chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Liên minh nghị sĩ 8 nước kêu gọi chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Jul 23, 2020
William

Ngày 20/7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 21 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra (20/7/1999-20/7/2020), “Liên minh Liên Nghị viện về vấn đề Trung Quốc” (Inter-Parliamentary Alliance on China) đã đăng tải tuyên bố kêu gọi thế giới chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/lien-minh-nghi-si-8-nuoc-keu-goi-chu-y-toi-cuoc-dan-ap-phap-luan-cong.html

Show Notes

Ngày 20/7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 21 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra (20/7/1999-20/7/2020), “Liên minh Liên Nghị viện về vấn đề Trung Quốc” (Inter-Parliamentary Alliance on China) đã đăng tải tuyên bố kêu gọi thế giới chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/lien-minh-nghi-si-8-nuoc-keu-goi-chu-y-toi-cuoc-dan-ap-phap-luan-cong.html