TRITHUCVN's Podcast

Chỉ truyền thông độc lập mới mở cánh cửa đến sự thật

July 22, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Chỉ truyền thông độc lập mới mở cánh cửa đến sự thật
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Chỉ truyền thông độc lập mới mở cánh cửa đến sự thật
Jul 22, 2020
William

Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Các phương tiện như điện thoại di động, máy tính, báo hình, báo giấy… cung cấp lượng thông tin khổng lồ sẵn có. Nhưng những tiện lợi này không giúp cho thế giới chúng ta trở nên minh bạch và dễ dàng hơn. Trái lại, thông tin giả mạo cũng đan xen hỗn tạp khiến mọi người nhầm lẫn trong việc trao đổi thông tin hàng ngày và khiến thế giới trở nên phức tạp hơn. Trong một thời gian dài bùng nổ thông tin trực tuyến, dù đa số chúng ta không phải không nhận thức được về tính chất lợi hay hại của nó, nhưng nhận thức này là không đủ. Cho đến năm 2020, do bùng phát một loại dịch bệnh mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/chi-truyen-thong-doc-lap-moi-mo-canh-cua-den-su-that.html

Show Notes

Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Các phương tiện như điện thoại di động, máy tính, báo hình, báo giấy… cung cấp lượng thông tin khổng lồ sẵn có. Nhưng những tiện lợi này không giúp cho thế giới chúng ta trở nên minh bạch và dễ dàng hơn. Trái lại, thông tin giả mạo cũng đan xen hỗn tạp khiến mọi người nhầm lẫn trong việc trao đổi thông tin hàng ngày và khiến thế giới trở nên phức tạp hơn. Trong một thời gian dài bùng nổ thông tin trực tuyến, dù đa số chúng ta không phải không nhận thức được về tính chất lợi hay hại của nó, nhưng nhận thức này là không đủ. Cho đến năm 2020, do bùng phát một loại dịch bệnh mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/chi-truyen-thong-doc-lap-moi-mo-canh-cua-den-su-that.html