TRITHUCVN's Podcast

Mỹ chính thức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông

July 21, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Mỹ chính thức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Mỹ chính thức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông
Jul 21, 2020
William

Theo hãng tin AP, hôm thứ Hai (13/7), chính phủ Mỹ đã chính thức phát đi tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách lãnh thổ chính của Trung Quốc đối với Biển Đông. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/my-chinh-thuc-bac-bo-yeu-sach-cua-trung-quoc-ve-bien-dong.html

Show Notes

Theo hãng tin AP, hôm thứ Hai (13/7), chính phủ Mỹ đã chính thức phát đi tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách lãnh thổ chính của Trung Quốc đối với Biển Đông. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/my-chinh-thuc-bac-bo-yeu-sach-cua-trung-quoc-ve-bien-dong.html