TRITHUCVN's Podcast

TQ: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình

July 21, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
TQ: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
TQ: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình
Jul 21, 2020
William

Trong khi “Ngoại giao sói chiến” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở khắp nơi đều bị thất bại, quan hệ Trung-Mỹ đã rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy. Các nước phương Tây đang tăng cường các biện pháp phòng bị và ngăn chặn các công ty Trung Quốc ví dụ như Huawei. Trong khi mặt trận chống ĐCSTQ trên trường quốc tế đang được hình thành thì vào ngày 20/7, "Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình" lại được ra mắt tại Bắc Kinh. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị còn tung hô ông Tập là “chiến lược gia vĩ đại”.

Xem trọn bài viết tại:
https://trithucvn.org/trung-quoc/tq-thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-tu-tuong-ngoai-giao-tap-can-binh.html

Show Notes

Trong khi “Ngoại giao sói chiến” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở khắp nơi đều bị thất bại, quan hệ Trung-Mỹ đã rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy. Các nước phương Tây đang tăng cường các biện pháp phòng bị và ngăn chặn các công ty Trung Quốc ví dụ như Huawei. Trong khi mặt trận chống ĐCSTQ trên trường quốc tế đang được hình thành thì vào ngày 20/7, "Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình" lại được ra mắt tại Bắc Kinh. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị còn tung hô ông Tập là “chiến lược gia vĩ đại”.

Xem trọn bài viết tại:
https://trithucvn.org/trung-quoc/tq-thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-tu-tuong-ngoai-giao-tap-can-binh.html