TRITHUCVN's Podcast

Phân tích: Mỹ dẫn đầu đồng minh tạo xu thế toàn cầu vây ĐCSTQ

July 21, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Phân tích: Mỹ dẫn đầu đồng minh tạo xu thế toàn cầu vây ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Phân tích: Mỹ dẫn đầu đồng minh tạo xu thế toàn cầu vây ĐCSTQ
Jul 21, 2020
William

Năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) Davos (Thụy Sỹ), khi nói về bảo vệ tự do thương mại và cùng ứng phó biến đổi khí hậu, đã khiến cả thế giới cảm thấy kinh ngạc, bởi vì điều này hoàn toàn tương phản với giọng điệu của Tổng thống Mỹ Trump. Đó là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thách thức trật tự quốc tế một cách rõ ràng, là tín hiệu công khai coi bản thân là lãnh đạo thế giới.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/phan-tich-my-dan-dau-dong-minh-tao-xu-the-toan-cau-vay-dcstq.html

Show Notes

Năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) Davos (Thụy Sỹ), khi nói về bảo vệ tự do thương mại và cùng ứng phó biến đổi khí hậu, đã khiến cả thế giới cảm thấy kinh ngạc, bởi vì điều này hoàn toàn tương phản với giọng điệu của Tổng thống Mỹ Trump. Đó là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thách thức trật tự quốc tế một cách rõ ràng, là tín hiệu công khai coi bản thân là lãnh đạo thế giới.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/phan-tich-my-dan-dau-dong-minh-tao-xu-the-toan-cau-vay-dcstq.html