TRITHUCVN's Podcast

Các đời Bộ trưởng Công an ĐCSTQ thường có kết cục bi thảm

July 17, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Các đời Bộ trưởng Công an ĐCSTQ thường có kết cục bi thảm
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Các đời Bộ trưởng Công an ĐCSTQ thường có kết cục bi thảm
Jul 17, 2020
William

Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cỗ máy dùng để duy trì ổn định chính trị, cũng là một yếu địa trong đấu đá quyền lực ở cao tầng của ĐCSTQ, rất nhiều đời Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ, nhiều người cuối cùng không có kết cục tốt đẹp, có người tự sát không thành dẫn đến tàn phế, có người thậm chí sau khi chết lại bị ĐCSTQ “đào mộ”, còn có người bị đuổi hạ đài cuối cùng chết trong uất ức, hoặc có người phải sống cuộc đời còn lại trong tù. Ông Mạnh Kiến Trụ, từng là Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ, mới đây cũng có tin đồn lâm vào tình trạng xấu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/cac-doi-bo-truong-cong-an-dcstq-thuong-co-ket-cuc-bi-tham.html

Show Notes

Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cỗ máy dùng để duy trì ổn định chính trị, cũng là một yếu địa trong đấu đá quyền lực ở cao tầng của ĐCSTQ, rất nhiều đời Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ, nhiều người cuối cùng không có kết cục tốt đẹp, có người tự sát không thành dẫn đến tàn phế, có người thậm chí sau khi chết lại bị ĐCSTQ “đào mộ”, còn có người bị đuổi hạ đài cuối cùng chết trong uất ức, hoặc có người phải sống cuộc đời còn lại trong tù. Ông Mạnh Kiến Trụ, từng là Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ, mới đây cũng có tin đồn lâm vào tình trạng xấu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/cac-doi-bo-truong-cong-an-dcstq-thuong-co-ket-cuc-bi-tham.html