TRITHUCVN's Podcast

Virus Corona mới khiến các cơ quan nội tạng xuất hiện máu đông

July 17, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Virus Corona mới khiến các cơ quan nội tạng xuất hiện máu đông
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Virus Corona mới khiến các cơ quan nội tạng xuất hiện máu đông
Jul 17, 2020
William

Theo Đài CNN tại Mỹ đưa tin, chuyên gia bệnh lý học chỉ ra, giải phẫu thi thể bệnh nhân tử vong do nhiễm virus Trung Cộng (virus corona mới), một trong những phát hiện thu hút được sự chú ý nhất chính là xuất hiện triệu chứng máu đông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/suc-khoe/virus-corona-moi-khien-cac-co-quan-noi-tang-xuat-hien-mau-dong.html

Show Notes

Theo Đài CNN tại Mỹ đưa tin, chuyên gia bệnh lý học chỉ ra, giải phẫu thi thể bệnh nhân tử vong do nhiễm virus Trung Cộng (virus corona mới), một trong những phát hiện thu hút được sự chú ý nhất chính là xuất hiện triệu chứng máu đông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/suc-khoe/virus-corona-moi-khien-cac-co-quan-noi-tang-xuat-hien-mau-dong.html