TRITHUCVN's Podcast

Truyền thông ĐCSTQ cố tình đưa tin sai lệch về vụ án mạng tại Bình Dương

July 17, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Truyền thông ĐCSTQ cố tình đưa tin sai lệch về vụ án mạng tại Bình Dương
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Truyền thông ĐCSTQ cố tình đưa tin sai lệch về vụ án mạng tại Bình Dương
Jul 17, 2020
William

Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một lần nữa sử dụng thủ pháp quen thuộc thường dùng, cố tình đưa tin sai lệch về vụ án mạng giết người đổ bê tông ở Bình Dương để bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công nhằm hợp thức hóa cho cuộc đàn áp môn tu luyện này tại Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/truyen-thong-dcstq-co-tinh-dua-tin-sai-lech-ve-vu-an-mang-tai-binh-duong.html

Show Notes

Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một lần nữa sử dụng thủ pháp quen thuộc thường dùng, cố tình đưa tin sai lệch về vụ án mạng giết người đổ bê tông ở Bình Dương để bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công nhằm hợp thức hóa cho cuộc đàn áp môn tu luyện này tại Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/truyen-thong-dcstq-co-tinh-dua-tin-sai-lech-ve-vu-an-mang-tai-binh-duong.html