TRITHUCVN's Podcast

Anh bất ngờ cấm Huawei tham gia mạng 5G

July 16, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Anh bất ngờ cấm Huawei tham gia mạng 5G
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Anh bất ngờ cấm Huawei tham gia mạng 5G
Jul 16, 2020
William

Hôm thứ Ba 14/7, Anh Quốc tuyên bố chính thức cấm Huawei tham gia thi công mạng 5G của nước này, đảo ngược lại một quyết định hồi tháng Một là cho phép công ty đầy “tai tiếng” của Trung Quốc đóng vai trò giới hạn trong việc xây dựng mạng viễn thông mới tại đây. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/anh-bat-ngo-cam-huawei-tham-gia-mang-5g.html

Show Notes

Hôm thứ Ba 14/7, Anh Quốc tuyên bố chính thức cấm Huawei tham gia thi công mạng 5G của nước này, đảo ngược lại một quyết định hồi tháng Một là cho phép công ty đầy “tai tiếng” của Trung Quốc đóng vai trò giới hạn trong việc xây dựng mạng viễn thông mới tại đây. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/anh-bat-ngo-cam-huawei-tham-gia-mang-5g.html