TRITHUCVN's Podcast

Huawei: Nguy cơ bị tẩy chay ở châu Âu nếu Anh Quốc dừng dự án 5G

July 16, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Huawei: Nguy cơ bị tẩy chay ở châu Âu nếu Anh Quốc dừng dự án 5G
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Huawei: Nguy cơ bị tẩy chay ở châu Âu nếu Anh Quốc dừng dự án 5G
Jul 16, 2020
William

Kế hoạch được Anh Quốc thông báo mới đây về việc từng bước loại bỏ công nghệ của Huawei khỏi các mạng di động trong năm nay đang đặt ra nhiều thách thức mới cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc và kế hoạch bành trướng ở thị trường Châu Âu của hãng này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/huawei-nguy-co-bi-tay-chay-o-chau-au-neu-anh-quoc-dung-du-an-5g.html

Show Notes

Kế hoạch được Anh Quốc thông báo mới đây về việc từng bước loại bỏ công nghệ của Huawei khỏi các mạng di động trong năm nay đang đặt ra nhiều thách thức mới cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc và kế hoạch bành trướng ở thị trường Châu Âu của hãng này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/huawei-nguy-co-bi-tay-chay-o-chau-au-neu-anh-quoc-dung-du-an-5g.html