TRITHUCVN's Podcast

Bắc Kinh đẩy trách nhiệm cuối cùng dội lại, ông Tập Cận Bình ‘lãnh đủ’

July 16, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Bắc Kinh đẩy trách nhiệm cuối cùng dội lại, ông Tập Cận Bình ‘lãnh đủ’
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Bắc Kinh đẩy trách nhiệm cuối cùng dội lại, ông Tập Cận Bình ‘lãnh đủ’
Jul 16, 2020
William

Một nữ chuyên gia virus Trung Quốc đã đào thoát thành công từ Hồng Kông đến Mỹ – Li-Meng Yan (Diêm Lệ Mộng), hôm 10/7 đã công khai phơi bày sự thật, tiết lộ chi tiết về thời kỳ đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấu kết với nhau che giấu tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán. Sự kiện này đã gây chấn động Trung Nam Hải, ông Tập Cận Bình đã đích thân “ra trận”, gọi 4 cuộc điện thoại đến Nhà Trắng, để cố gắng ngăn chặn Fox News công bố bài phỏng vấn đặc biệt. Vì sao ông Tập Cận Bình lại làm thế? Bởi vì, trong vấn đề ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, ông Tập đã trở thành nhân vật quan trọng mà rất nhiều người đang tập trung để ý. Li-Meng Yan giống như bác sĩ quân y ở Bắc Kinh Tưởng Ngạn Vĩnh (Jiang Yanyong) trong thời kỳ dịch SARS, trở thành anh hùng mạo hiểm sinh mạng tiết lộ chân tướng dịch bệnh. Còn tất cả cơ quan chức năng Bắc Kinh đẩy trách nhiệm che giấu dịch bệnh ra bên ngoài đều bị hồi ngược lại, mà toàn bộ đều hướng đến chỗ của ông Tập Cận Bình.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/bac-kinh-day-trach-nhiem-cuoi-cung-doi-lai-ong-tap-can-binh-lanh-du.html

Show Notes

Một nữ chuyên gia virus Trung Quốc đã đào thoát thành công từ Hồng Kông đến Mỹ – Li-Meng Yan (Diêm Lệ Mộng), hôm 10/7 đã công khai phơi bày sự thật, tiết lộ chi tiết về thời kỳ đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấu kết với nhau che giấu tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán. Sự kiện này đã gây chấn động Trung Nam Hải, ông Tập Cận Bình đã đích thân “ra trận”, gọi 4 cuộc điện thoại đến Nhà Trắng, để cố gắng ngăn chặn Fox News công bố bài phỏng vấn đặc biệt. Vì sao ông Tập Cận Bình lại làm thế? Bởi vì, trong vấn đề ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, ông Tập đã trở thành nhân vật quan trọng mà rất nhiều người đang tập trung để ý. Li-Meng Yan giống như bác sĩ quân y ở Bắc Kinh Tưởng Ngạn Vĩnh (Jiang Yanyong) trong thời kỳ dịch SARS, trở thành anh hùng mạo hiểm sinh mạng tiết lộ chân tướng dịch bệnh. Còn tất cả cơ quan chức năng Bắc Kinh đẩy trách nhiệm che giấu dịch bệnh ra bên ngoài đều bị hồi ngược lại, mà toàn bộ đều hướng đến chỗ của ông Tập Cận Bình.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/bac-kinh-day-trach-nhiem-cuoi-cung-doi-lai-ong-tap-can-binh-lanh-du.html