TRITHUCVN's Podcast

“Tương lai việc loại bỏ ĐCSTQ phụ thuộc chủ yếu vào người Hồng Kông”

July 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
“Tương lai việc loại bỏ ĐCSTQ phụ thuộc chủ yếu vào người Hồng Kông”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Tương lai việc loại bỏ ĐCSTQ phụ thuộc chủ yếu vào người Hồng Kông”
Jul 15, 2020
William

Ông Viên Cung Di là một nhà công nghiệp Hồng Kông, thường xuyên cư trú tại Hồng Kông và Mỹ. Vào cuối tháng Năm, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông gây hoang mang trong xã hội, ông và con gái Viên Cung Minh là nghệ sĩ và cựu chủ tịch của đảng Sức mạnh Nhân dân (People Power) đã quay video trên YouTube bình luận về tình hình, chương trình trở thành hiện tượng được hưởng ứng của cộng đồng mạng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/tuong-lai-viec-loai-bo-dcstq-phu-thuoc-chu-yeu-vao-nguoi-hong-kong.html

Show Notes

Ông Viên Cung Di là một nhà công nghiệp Hồng Kông, thường xuyên cư trú tại Hồng Kông và Mỹ. Vào cuối tháng Năm, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông gây hoang mang trong xã hội, ông và con gái Viên Cung Minh là nghệ sĩ và cựu chủ tịch của đảng Sức mạnh Nhân dân (People Power) đã quay video trên YouTube bình luận về tình hình, chương trình trở thành hiện tượng được hưởng ứng của cộng đồng mạng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/tuong-lai-viec-loai-bo-dcstq-phu-thuoc-chu-yeu-vao-nguoi-hong-kong.html