TRITHUCVN's Podcast

Nhà virus học mạo hiểm trốn đến Mỹ phơi bày ĐCSTQ che giấu dịch COVID-19

July 14, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Nhà virus học mạo hiểm trốn đến Mỹ phơi bày ĐCSTQ che giấu dịch COVID-19
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Nhà virus học mạo hiểm trốn đến Mỹ phơi bày ĐCSTQ che giấu dịch COVID-19
Jul 14, 2020
William

Từ cuối tháng 12/2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xác nhận virus corona mới truyền từ “người sang người” nhưng vẫn công bố thông tin sai lệch.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/nha-virus-hoc-mao-hiem-tron-den-my-phoi-bay-dcstq-che-giau-dich-covid-19.html

Show Notes

Từ cuối tháng 12/2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xác nhận virus corona mới truyền từ “người sang người” nhưng vẫn công bố thông tin sai lệch.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/nha-virus-hoc-mao-hiem-tron-den-my-phoi-bay-dcstq-che-giau-dich-covid-19.html