TRITHUCVN's Podcast

Quách Văn Quý và Bannon tiết lộ truyền thông Mỹ bị ĐCSTQ mua chuộc

July 13, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Quách Văn Quý và Bannon tiết lộ truyền thông Mỹ bị ĐCSTQ mua chuộc
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Quách Văn Quý và Bannon tiết lộ truyền thông Mỹ bị ĐCSTQ mua chuộc
Jul 13, 2020
William

Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon và tỷ phú người Hoa đang sinh sống tại Mỹ là Quách Văn Quý mới đây đã cho biết, truyền thông tiếng Trung tại Mỹ như Epoch Times, Tân Đường Nhân (NTDTV), và người tập Pháp Luân Công kiên trì vạch trần bức màn chân thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng lại bị công kích bởi một số truyền thông dòng chính phương Tây bị ĐCSTQ mua chuộc. Trong lúc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh gây họa cho toàn cầu, thì những kênh truyền thông (bị ĐCSTQ mua chuộc) này lại không truy trách nhiệm ĐCSTQ, người Mỹ cần phải thức tỉnh. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/quach-van-quy-va-bannon-tiet-lo-truyen-thong-my-bi-dcstq-mua-chuoc.html

Show Notes

Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon và tỷ phú người Hoa đang sinh sống tại Mỹ là Quách Văn Quý mới đây đã cho biết, truyền thông tiếng Trung tại Mỹ như Epoch Times, Tân Đường Nhân (NTDTV), và người tập Pháp Luân Công kiên trì vạch trần bức màn chân thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng lại bị công kích bởi một số truyền thông dòng chính phương Tây bị ĐCSTQ mua chuộc. Trong lúc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh gây họa cho toàn cầu, thì những kênh truyền thông (bị ĐCSTQ mua chuộc) này lại không truy trách nhiệm ĐCSTQ, người Mỹ cần phải thức tỉnh. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/quach-van-quy-va-bannon-tiet-lo-truyen-thong-my-bi-dcstq-mua-chuoc.html