TRITHUCVN's Podcast

2020: Chặng đường ngày càng gập ghềnh tới nhiệm kỳ 2 của TT Trump

June 29, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
2020: Chặng đường ngày càng gập ghềnh tới nhiệm kỳ 2 của TT Trump
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
2020: Chặng đường ngày càng gập ghềnh tới nhiệm kỳ 2 của TT Trump
Jun 29, 2020
William

Cho tới tháng 2/2020 mọi cơ hội đều xán lạn với ông Trump. Tổng thống Mỹ vừa thoát vụ “đàn hặc” của Đảng Dân chủ; nền kinh tế Mỹ phát triển thần kỳ, đứng ngoài xu thế suy thoái toàn cầu; việc làm nở rộ; thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc chuẩn bị ký xong. Người ủng hộ Trump yên tâm một chiến thắng dễ dàng, đảng đối lập chật vật tìm ra người đại diện và những yếu điểm mới để đánh bại ông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/2020-chang-duong-ngay-cang-gap-ghenh-toi-nhiem-ky-2-cua-tt-trump.html

Show Notes

Cho tới tháng 2/2020 mọi cơ hội đều xán lạn với ông Trump. Tổng thống Mỹ vừa thoát vụ “đàn hặc” của Đảng Dân chủ; nền kinh tế Mỹ phát triển thần kỳ, đứng ngoài xu thế suy thoái toàn cầu; việc làm nở rộ; thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc chuẩn bị ký xong. Người ủng hộ Trump yên tâm một chiến thắng dễ dàng, đảng đối lập chật vật tìm ra người đại diện và những yếu điểm mới để đánh bại ông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/2020-chang-duong-ngay-cang-gap-ghenh-toi-nhiem-ky-2-cua-tt-trump.html