TRITHUCVN's Podcast

Nước Anh muốn ‘luộc con gà đẻ trứng vàng’ Trung Quốc

June 29, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Nước Anh muốn ‘luộc con gà đẻ trứng vàng’ Trung Quốc
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Nước Anh muốn ‘luộc con gà đẻ trứng vàng’ Trung Quốc
Jun 29, 2020
William

Việc Trung Quốc cưỡng ép thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến quan hệ Trung – Anh trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố sẽ cung cấp Hộ chiếu Quốc tế Anh (BNO) cho khoảng 3 triệu người Hồng Kông để tạo điều kiện cho họ cư trú tại Anh, đồng thời tích cực thúc đẩy hạn chế đầu tư nước ngoài liên quan đến mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm ngăn chặn xu thế doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp Anh. Ngoài ra, Anh cũng áp dụng luật mới trong quan hệ học thuật và nghiên cứu khoa học với Trung Quốc. Những hành động chưa từng có này của Chính phủ Anh đã đánh dấu sự kết thúc thời kỳ hoàng kim của quan hệ Trung – Anh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nuoc-anh-muon-luoc-con-ga-de-trung-vang-trung-quoc.html

Show Notes

Việc Trung Quốc cưỡng ép thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến quan hệ Trung – Anh trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố sẽ cung cấp Hộ chiếu Quốc tế Anh (BNO) cho khoảng 3 triệu người Hồng Kông để tạo điều kiện cho họ cư trú tại Anh, đồng thời tích cực thúc đẩy hạn chế đầu tư nước ngoài liên quan đến mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm ngăn chặn xu thế doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp Anh. Ngoài ra, Anh cũng áp dụng luật mới trong quan hệ học thuật và nghiên cứu khoa học với Trung Quốc. Những hành động chưa từng có này của Chính phủ Anh đã đánh dấu sự kết thúc thời kỳ hoàng kim của quan hệ Trung – Anh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nuoc-anh-muon-luoc-con-ga-de-trung-vang-trung-quoc.html