TRITHUCVN's Podcast

Khép lại vụ án mạng tại Bình Dương, người tập Pháp Luân Công nghĩ gì?

June 26, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Khép lại vụ án mạng tại Bình Dương, người tập Pháp Luân Công nghĩ gì?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Khép lại vụ án mạng tại Bình Dương, người tập Pháp Luân Công nghĩ gì?
Jun 26, 2020
William

Sau khi vụ án ở Bình Dương xảy ra vào 1 năm trước, báo chí trong nước nhấn mạnh chi tiết “Pháp Luân Công” với tần suất dày đặc, gây ra nhiều hiểu lầm trong dư luận. Hiện nay, khi trong lời khai và kết luận điều tra xác nhận chính thức rằng các bị cáo này không phải tu luyện Pháp Luân Công, mà “tu luyện” theo cách họ tự chế ra, thì ảnh hưởng đối với dư luận trong một thời gian dài không thể ngay lập tức vãn hồi. Trí thức VN đã liên hệ với một số người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam để tìm hiểu về những thay đổi đối với cộng đồng này trong 1 năm vừa qua...

Show Notes

Sau khi vụ án ở Bình Dương xảy ra vào 1 năm trước, báo chí trong nước nhấn mạnh chi tiết “Pháp Luân Công” với tần suất dày đặc, gây ra nhiều hiểu lầm trong dư luận. Hiện nay, khi trong lời khai và kết luận điều tra xác nhận chính thức rằng các bị cáo này không phải tu luyện Pháp Luân Công, mà “tu luyện” theo cách họ tự chế ra, thì ảnh hưởng đối với dư luận trong một thời gian dài không thể ngay lập tức vãn hồi. Trí thức VN đã liên hệ với một số người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam để tìm hiểu về những thay đổi đối với cộng đồng này trong 1 năm vừa qua...