TRITHUCVN's Podcast

Đập Tam Hiệp: ‘Ai đã cùng Lý Bằng tạo ra công trình ngu ngốc này?’

June 26, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Đập Tam Hiệp: ‘Ai đã cùng Lý Bằng tạo ra công trình ngu ngốc này?’
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Đập Tam Hiệp: ‘Ai đã cùng Lý Bằng tạo ra công trình ngu ngốc này?’
Jun 26, 2020
William

Do phương nam Trung Quốc Đại Lục đang hứng chịu tình trạng mưa lũ ngập lụt nên vấn đề an toàn của công trình đập Tam Hiệp lại trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát. Trong một bài viết mới đây, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc Vương Duy Lạc lại một lần nữa đặt vấn đề: Ai đã cùng Lý Bằng tạo ra công trình ngu ngốc này?


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/dap-tam-hiep-ai-da-cung-ly-bang-tao-ra-cong-trinh-ngu-ngoc-nay.html

Show Notes

Do phương nam Trung Quốc Đại Lục đang hứng chịu tình trạng mưa lũ ngập lụt nên vấn đề an toàn của công trình đập Tam Hiệp lại trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát. Trong một bài viết mới đây, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc Vương Duy Lạc lại một lần nữa đặt vấn đề: Ai đã cùng Lý Bằng tạo ra công trình ngu ngốc này?


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/dap-tam-hiep-ai-da-cung-ly-bang-tao-ra-cong-trinh-ngu-ngoc-nay.html