TRITHUCVN's Podcast

Những giá trị nền tảng làm nên nước Mỹ đã bị xói mòn như thế nào?

June 25, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Những giá trị nền tảng làm nên nước Mỹ đã bị xói mòn như thế nào?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Những giá trị nền tảng làm nên nước Mỹ đã bị xói mòn như thế nào?
Jun 25, 2020
William

Hơn hai trăm năm trước, các bậc Quốc phụ công thần đã kiến lập nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ – nước Mỹ với tầm nhìn trí tuệ sâu sắc về một tương lai xa hơn. Theo thời gian, Mỹ đã từng bước vươn mình trở thành quốc gia trung tâm của vũ đài thế giới. Từ cuộc chiến giành độc lập thế kỷ 18, cuộc nội chiến thế kỷ 19, cho tới hai cuộc Thế chiến và Chiến tranh Lạnh thế kỷ 20, nước Mỹ đều xuất hiện các nhân vật lãnh đạo kiệt xuất như George Washington, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Ronald Reagan… đưa đất nước siêu cường số một thế giới về cả chính trị, quân sự và kinh tế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nuoc-my-con-co-the-vi-dai-tro-lai.html

Show Notes

Hơn hai trăm năm trước, các bậc Quốc phụ công thần đã kiến lập nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ – nước Mỹ với tầm nhìn trí tuệ sâu sắc về một tương lai xa hơn. Theo thời gian, Mỹ đã từng bước vươn mình trở thành quốc gia trung tâm của vũ đài thế giới. Từ cuộc chiến giành độc lập thế kỷ 18, cuộc nội chiến thế kỷ 19, cho tới hai cuộc Thế chiến và Chiến tranh Lạnh thế kỷ 20, nước Mỹ đều xuất hiện các nhân vật lãnh đạo kiệt xuất như George Washington, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Ronald Reagan… đưa đất nước siêu cường số một thế giới về cả chính trị, quân sự và kinh tế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nuoc-my-con-co-the-vi-dai-tro-lai.html