TRITHUCVN's Podcast

Chiến dịch “Trời diệt Trung Cộng” từ Hồng Kông lan tỏa đến Mỹ

June 25, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Chiến dịch “Trời diệt Trung Cộng” từ Hồng Kông lan tỏa đến Mỹ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Chiến dịch “Trời diệt Trung Cộng” từ Hồng Kông lan tỏa đến Mỹ
Jun 25, 2020
William

Tại Hồng Kông, bốn chữ to nổi bật “Trời diệt Trung Cộng” lần đầu tiên xuất hiện trên biểu ngữ tại trạm đường phố do những người tập Pháp Luân Công dựng lên. Một trong số họ giải thích đó là vì tội ác ngút trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ, Trung Cộng) không sách nào ghi hết, từ các phong trào như “tam phản”, “ngũ phản”, Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, thảm sát dân chủ tại Thiên An Môn 4/6/1989, bức hại Pháp Luân Công, thậm chí là thu hoạch nội tạng của người tập Pháp Luân Công…, thiện ác có báo, ĐCSTQ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt của ông Trời, vậy nên vấn đề “Trời diệt Trung Cộng” này đã được định sẵn. Người học viên Pháp Luân Công này cũng kêu gọi mọi người nên tránh xa ĐCSTQ, rút lui khỏi các tổ chức Đảng và Đoàn của họ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/chien-dich-troi-diet-trung-cong-tu-hong-kong-lan-toa-den-my.html

Show Notes

Tại Hồng Kông, bốn chữ to nổi bật “Trời diệt Trung Cộng” lần đầu tiên xuất hiện trên biểu ngữ tại trạm đường phố do những người tập Pháp Luân Công dựng lên. Một trong số họ giải thích đó là vì tội ác ngút trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ, Trung Cộng) không sách nào ghi hết, từ các phong trào như “tam phản”, “ngũ phản”, Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, thảm sát dân chủ tại Thiên An Môn 4/6/1989, bức hại Pháp Luân Công, thậm chí là thu hoạch nội tạng của người tập Pháp Luân Công…, thiện ác có báo, ĐCSTQ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt của ông Trời, vậy nên vấn đề “Trời diệt Trung Cộng” này đã được định sẵn. Người học viên Pháp Luân Công này cũng kêu gọi mọi người nên tránh xa ĐCSTQ, rút lui khỏi các tổ chức Đảng và Đoàn của họ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/chien-dich-troi-diet-trung-cong-tu-hong-kong-lan-toa-den-my.html